Välkommen till IT-Compagniet!

De senaste årens utveckling inom Internetbaserade tjänster och nya smarta telefoner
öppnar helt nya möjligheter. Samtidigt ökar det sårbarheten för både privatpersoner och företag,
vilket sätter datasäkerheten i fokus.

IT-Compagniet riktar sig framför allt till:
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, som vi kan hjälpa att spara och 
effektivisera energianvändningen med Fastighetsautomation (FA),

fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som optimera användningen av Internet,
samt företag och verksamheter, som behöver se över och förbättra sin datasäkerhet.

IT-Compagniet är ett fristående nätverksföretag. 
Vi samarbetar med andra företag och operatörer men står inte i något beroendeförhållande till dessa. 
Det är förutsättningen för en öppen dialog, och säkrar integriteten i varje kundrelation.

IT-Compagniet engagerar sig i varje kund, och erbjuder högkvalitativa IT-tjänster till konkurrenskraftiga priser.

IT-Compagniet har lång erfarenhet av samarbete med såväl stora som små företag och organisationer. 
Vi arbetar med både offentliga och privata kunder.