Bostadsrättsföreningar
En anslutning till Stadsnät ger de boende en unik möjlighet att själva välja tjänster, leverantörer, pris och kapacitet i Stadsnät.

Att ansluta en bostadsrättsförening till Stadsnät innebär att de boende får ett bredband på 100 Mbit/s eller mer.
När du surfar utanför Stadsnät avgörs hastigheten av den kapacitet som internetoperatörerna erbjuder.
Ett alternativ som är många gånger snabbare än ADSL eller xDSL.

Stadsnätet ansluts genom att man gräver fram till bostadsområdet till en bestämd avlämningspunkt.
Våra samarbetspartner, nätbyggare, installerar sedan ett områdesnät mellan huskropparna
samt ett fastighetsnät i själva husen.

Svartfiber... "Dark fibre"
Svartfiber är en fiberoptisk kabel för sändare och mottagare (så kallat optopar)

som ägs av en nätgrossist, medan utrustningen som ansluts i ändarna ägs av den som hyr svartfibern.

Fiberoptiktekniken bygger på transport av ljussignaler. Svartfiber betyder att den fiberoptiska kabeln inte är aktiverad,
alltså inte innehåller något ljus. Svartfiber hyrs ut till större företag eller operatörer som själva ansluter
den aktiva utrustning som gör att ljussignaler (och därmed information) sänds mellan olika punkter.


Uthyrning av svartfiber anses av många operatörer som den mest neutrala modellen.
Fördelen är att operatörerna är helt fria att själva välja teknisk utrustning och bygga upp sina egna nät även över hyrd fiber.
Detta är en affärsmodell som är anpassad för större nät- och telekomoperatörer som i sin tur kan leverera
bredbandstjänster till fastighetsägare.


En del stadsnät hyr inte alls ut svartfiber vilket kan medföra att antalet operatörer som är intresserade av
etablera sig på den orten är begränsat.


Vilken kapacitet kan jag få ur en fiberförbindelse?
Kapaciteten bestäms helt av den ändutrustning som du eller din operatör ansluter till fiberförbindelsen.
En fiberförbindelse kan överföra flera terabit /sek.

Svartfiber erbjuder möjligheten för teleoperatörer att ha gemensam infrastruktur,
som ett alternativ till att varje operatör lägger ut sin egen fiber.
Nätgrossisten kan vara ett privat företag eller en allmännytta.

Erbjudande om efteranslutning
Ligger din fastighet i ett område där Stadsnät redan finns kan du få en så kallad efteranslutning.
Är du intresserad av att ansluta dig till stadsnätet är du välkommen att kontakta oss så diskuterar vi
en lösning utifrån dina förutsättningar.


Ett tjänsteföretag
Vi utreder och tar fram bästa alternativ för er.
Vi erbjuder utifrån era verkliga behov och önskemål, högkvalitativa tjänster i både det fasta och mobila nät.
Med konkurrenskraftiga priser och ett genuint personligt engagemang.

Ett nätverksföretag som är helt oberoende från andra opratörer och verksamheter,
vilket säkrar integriteten i relationen och utgör förutsättningen för en öppen och värdeskapande dialog.